Закон України про державний кордон України

Закон України
Про державний кордон України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 2, ст. 5)
{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 1778-XII від 04.11.91, ВВР, 1992, № 2, ст. 6}
Ст. 2 Охорона державного кордону України є невід’ємною складовою загальнодержавної системи захисту державного кордону і полягає у здійсненні Державною прикордонною службою України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, а також Збройними Силами України у повітряному та підводному просторі відповідно до наданих їм повноважень заходів з метою забезпечення недоторканності державного кордону України.

Повний текст закону