Оптико-електронні системи

Система електронно-оптичного спостереження “Джура-2С”

Комплекс призначений для вiдстеження у повiтряному просторi руху лiтакiв, ракет та БПЛА (у тому числi високошвидкiсних) iз вiдображенням та записом їx точних координат та вiзуального зображення.

ЗАВДАННЯ ЩО ВИРIШУЮТЬСЯ:

  • Виявлення повiтряних, надводних, наземних цiлей в видимому та iнфрачервоному дiапазонах спектру;
  • Взяття виявлено’i цiлi на супроводження в автоматичному або напiвавтоматичному режимах;
  • Наведення систем озброєння в видимому та iнфрачервоному дiапазонах спектру;
  • Супроводження i високоточнi вимiрювання положення цiлi в просторових полярних i декартових координатах в реальному часi;
  • Реєстрація отриманої інформації на цифрові носії інформації;
  • Передача отриманої інформації по кабельним, волоконно-оптичним і радіорелейним каналам;
  • Передача інформації в режимі реального часу, як в цифровому так і в аналоговому вигляді.
Більше деталей